Mehmet Necati

Mehmet Necati

O Mehmet Necati γεννήθηκε το 1904 στο Νέο Χωριό Κυθρέας.  Ερασιτέχνης ζωγράφος, αναφέρεται ως ο πρώτος Τουρκοκύπριος ζωγράφος που παρουσίασε τη δουλειά του σε ομαδικές εκθέσεις στην Αγγλική Σχολή Λευκωσίας.  Απεβίωσε το 1967.

Βιβλιογραφία

Ινατσί, Ο., Μαραγκού, Α., Σχίζα, Μ., Τουμαζής, Γ., 2005. Η Κυπριακή Τέχνη τον 20ο αιώνα. Λευκωσία: Νεοκυπριακός Σύνδεσμος